Op 20 november 2021 is onze collega Max van den Berg onverwacht overleden op 69-jarige leeftijd. Wij herinneren hem als een bevlogen collega, een perfectionist met humor en passie. Hij is ook de maker van ons enige echte “Gildelied”. We zullen hem missen…

Het Troubadoursgilde der Lage Landen is een samenwerkingsverband van vakbroeders en -zusters. Al sinds het eerste minstreelconcours in 1995 kwam een enthousiaste uitwisseling op gang die zou uitmonden in de oprichting van ons gilde op 27 september 1999 op kasteel Nemerlaer te Haaren.

Met ruim 30 actieve leden vormt het Troubadoursgilde de grootste vereniging van troubadours. De regelmatige onderlinge uitwisseling van ervaringen draagt bij aan een nog betere kwaliteit. Ons doel is dan ook om het troubadourschap te verheffen tot grotere hoogten en om meer bekendheid te verwerven bij ons publiek.

Het gilde biedt:

  • entertainment op niveau
  • ervaren troubadours
  • betrouwbare afspraken
  • grote variatie in stijl
  • heldere contracten
  • vervanging bij verhindering / ziekte
  • mogelijkheid tot direct boeken van onze leden